Автоматизирана система за складиране LogiTower

LogiTower е автоматизирана система за складиране на листова ламарина, дълги и тежки продукти. Базира се на автоматично складираща и отвеждаща система.  Лифтът се използва за складиране на профили и винкели, тежки инструменти и матрици, листови продукти – ламарина, плочи и  панели.  Автоматизираната система осигурява безопасно манипулиране едновременно с   постоянен контрол на наличностите и IT интеграция. Предлага се за единично или двустранно складиране, както и MultiLogiTower. Аксесоари – за манипулиране с мотокар, с кран или вакуум лифт или с депалетизираща система.


 

 

Copyright © Logistic Systems | Разработка:Redutta
Powered by WordPress | Compare Cell Phone Plans at iCellPhonePlans.com | Thanks to Cheap Palm Pixi, Bromoney and Wordpress Themes