Галерийни Подвижни стелажни Системи

FOREG 3000 – Превъзходен метод за съхраняване на картини с приложения за картинни депа на музеи и галерии. Разработени в два варианта като издърпващи се или плъзгащи се стени от рамкирани двустранни мрежи, като осигуряват:
- максимално оползотворяване на наличните площи;
- оптимален достъп до всяка една картина;
- премествате само необходимото Ви пано с картини;
- панелите са изключително стабилни;
- великолепна гъвкавост по отношение на размери;
- системата може да бъде пригодена за бъдещи разширения;
- цялата повърхност на стената може да се използва за закрепване;
- плъзгащите се стени могат да бъдат издърпвани до тяхната пълна дължина;
- осигуряват правилно съхранени съгласно изискванията за консервация и реставрация на произведения на изкуството.

Версията с издърпващи се стени е оборудвана с плъзгачи отгоре и от долу, осигуряващи стабилност дори и в най изтеглено положение и елиминиращи всякаква вибрация. Позволяват в помещението да има свободни транспортни пътища и значителни по височина стени.

Плъзгащите се стени са икономична версия с много добро приложение в помещения с нестандартна архитектура и малка височина.


Copyright © Logistic Systems | Разработка:Redutta
Powered by WordPress | Compare Cell Phone Plans at iCellPhonePlans.com | Thanks to Cheap Palm Pixi, Bromoney and Wordpress Themes