Конзолни складови системи

Конзолната стелажна система – една система с четири приложения:

  • За плътни дълги товари – конзоли с и без краен стопер
  • За гъвкави дълги товари, различни профили и обемни стоки – прави конзоли
  • За по-лесен достъп до стоката – наклонени конзоли
  • За рулони и вертикално складиращи се стоки – обли конзоли

  • Конзолен стелаж тип L и тип S

Колони и конзоли с епоксидно покритие, всички останали части – поцинковани
Конструкцията е без болтова, включително и монтирането на конзолите по височина
Стъпка по височина 60 mm
Височина на стелажите до 3700 mm, дълбочина от 400 до 850 mm
Висока товароносимост
Висококачествено финишно покритие
Колони от IPE профил
Едностранни и двустранни
За вътрешно складиране

  • Конзолен стелаж тип ES – приложение за едрогабаритни и тежки товари

Колоните са от IPE 120-500 профили, конзолите от IPE 80-160 профили
Видът на профилите се избира според нужната товароносимост
Стъпка по височина на конзолите 100mm
Повърхностите са изгладени, електростатично боядисани, по поръчка за външни стелажни системи – горещо поциинковани
Свързващите елементи са поцинковани по EN 10326
Статичните изчисления и монтажът на конструкцията са съгласно DIN 18800.
Конзолните стелажи отговарят на най-новите норми по безопасност, както и на стандарт RAL-RG 614/5.
Повече подробности можете да откриете в електронния каталог и на www.BITO.bg.


Copyright © Logistic Systems | Разработка:Redutta
Powered by WordPress | Compare Cell Phone Plans at iCellPhonePlans.com | Thanks to Cheap Palm Pixi, Bromoney and Wordpress Themes