Автоматизирана складова система за Шнайдер Електрик

Шнайдер Електрик България ЕООД избра Логистични Системи за доставчик на автоматизирана вертикална складова система производство на HANEL, тип LEAN-LIFT за съхранение на резервни части към отдел Поддръжка.  Новата автоматизирана складова система е с размери на контейнера 2060/825 мм и височина от 5 м.

Складовата система е в изпълнение на половин растер, осигуряващ по-голяма гъвкавост при разположение на артикулите и съответно по-голям складов обем. Част от контейнерите са оборудвани с няколко размера кутии за дребни части.  Лифтът е снабден и със светлинна индикация за мястото на търсения артикул.  Автоматизираният склад увеличава многократно използваемата площ за складиране – 68 квадратни метра складова площ върху 6 квадратни метра сградна. Системата разполага с пълен инвентарен мениджмънт комуникиращ с ERP системата на клиента. Изпълнена е и система за контрол на достъпа, която позволява не само допуск до работа със склада, но и контролира кой, кога и до какво има достъп.


Copyright © Logistic Systems | Разработка:Redutta
Powered by WordPress | Compare Cell Phone Plans at iCellPhonePlans.com | Thanks to Cheap Palm Pixi, Bromoney and Wordpress Themes