Нов автоматизиран склад за Хидросистемс ЕООД

Още една компания оборудва своя склад с автоматизиран LEAN-LIFT на HANEL. Автоматизираният склад е с 20 броя тави с подсилено дъно и товароносимост от 280 кг. Поръчани са допълнително още 20 броя тави от същия вид, за да се подобри ефективността на складиране.

Растерът на стъпване на контейнерите е 75 мм с 10 светлинни бариери. Общият размер на автоматизираната лифтова система е 1625 мм ширина и 2810 мм дълбочина и височина от 4960 мм.


За да научите повече са тези системи вижте автоматизирани складови лифтови системи

Copyright © Logistic Systems | Разработка:Redutta
Powered by WordPress | Compare Cell Phone Plans at iCellPhonePlans.com | Thanks to Cheap Palm Pixi, Bromoney and Wordpress Themes