Картинно депо със система с издърпващи се пана FOREG 3000

Изграденото депо за съхранение на картини се състои от няколко системи с издърпващи се пана за картини с релси на пода и водачи на самостоятелна конструкция. Системата позволява лесен достъп по всяко време до всяка картина, като на практика елиминира необходимостта от каквато и да е манипулация за да се види картина от колекцията.

Системите са производство на нашия австрийски партньор Forster Metallbau модел Foreg 3000. Тя е проектирана да осигури оптимални условия за съхранение и от гледна точка на среда и вентилация.


 

 

Copyright © Logistic Systems | Разработка:Redutta
Powered by WordPress | Compare Cell Phone Plans at iCellPhonePlans.com | Thanks to Cheap Palm Pixi, Bromoney and Wordpress Themes