Системи за набиране на поръчки

Продуктовата гама, структурата и организацията на процесите и най-вече пазара с нарастващите си изисквания са решаващите фактори при избора на най-подходящата система за набиране на поръчки.
„Логистични системи” е в състояние да предложи на своите клиенти несравнимо разнообразие от технологии на набиране. За всяко едно приложение, за всеки продукт или изделие при нас ще намерите най-доброто решение за увеличаване на производителността, намаляване на транзитния път и по-ниски равнища на грешки. Още повече, че системата се изплаща в рамките на много кратък период от време.

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.

Автоматични системи
Автоматизацията свежда до минимум ръчната работа в процеса на набиране на поръчките, изисква по-малко персонал и се справя ефективно с ежедневните пикове в бизнеса. Идеална за точно структурирани ABC  продукти с геометрична форма на опаковката.
Полу-автоматични системи
Бавно оборотните продукти са оптимизирани за ръчно набиране. Прилага се при разнообразни продукти, част от които не могат да бъдат „автоматизирани” поради икономически или технически причини.
Системи за ръчно набиране
Цялата площ е разделена на отделни зони, свързани с компютърно контролирани конвейри, които може да бъдат използвани и за складиране на продукти (отвеждане). Времето за транспортиране намалява в пъти чрез добре обособени зони, съответстващи на дадените условия.


Copyright © Logistic Systems | Разработка:Redutta
Powered by WordPress | Compare Cell Phone Plans at iCellPhonePlans.com | Thanks to Cheap Palm Pixi, Bromoney and Wordpress Themes