Телескопични лентови конвейери

Телескопичните лентови конвейери се използват за товарене или разтоварване на непалетизирани товари от камиони или контейнери. Тяхното основно предназначение е да редуцират човешкото усилие, да осигурят безопасност на работата и значително да снижат времето за обработка. Множество допълнителни опции индивидуализират решенията като вкарват допълнителни удобства – платформа в края лентата, хоботна и/или опашна лента, осветление в началото, различни варианти за преместване и други. Допълнителна възможност е интегрирането на система за проверка и регистрация на пратки или поставяне на конвейерна система след телескопичните ленти. Като бюджетен вариант само за товарни дейности се използват и ролкови телескопични ленти. Съществуват и отделни системи за товаро-разтоварни операции при липсата на рампа.


Спецификация на телескопичните лентови конвейери – Belt_Track_Specification_GB

Техническа спецификация на телескопичните лентови конвейери – Belt_Track_Tech._Spec._GB

Техническа спецификация на телескопичните ролкови конвейери – Roller_Track_Specifications_GB

Техническа спецификация на мобила система – Mobile_Loader_GB

Copyright © Logistic Systems | Разработка:Redutta
Powered by WordPress | Compare Cell Phone Plans at iCellPhonePlans.com | Thanks to Cheap Palm Pixi, Bromoney and Wordpress Themes