Управление на Автоматизираните Складови Системи

Каруселните и лифтови системи притежават множество микропроцесорни управления, позволяващи инвентарно управление до 100 000 артикула на една машина посредством артикулен номер, баркод или описание. Пълно интегриране към административен и складов софтуер.Всеобхватно складово управление гарантиращо бърз и лесен инвентарен контрол. Безпроблемно поетапно адаптиране към потребителското търсене чрез интегриране на нови модули и системи.


Copyright © Logistic Systems | Разработка:Redutta
Powered by WordPress | Compare Cell Phone Plans at iCellPhonePlans.com | Thanks to Cheap Palm Pixi, Bromoney and Wordpress Themes