Награда за дизайн за контейнер SL 86

Ето и още едно  доказателство за качествата на контейнера от ново поколение SL86за тежки товари – reddot design award.

Дизайнерския център на Северен Рейн Вествалия, получил международно признание с постоянните си международни състезания, оцени BITO SL86 контейнера с  известната награда.Това е висока оценка и поради факта, че наградата е не само заради интелигентния дизайн и стойността на продукта, но и поради екологичността му и дълготрайния ефект върху околната среда и клиента.


Copyright © Logistic Systems | Разработка:Redutta
Powered by WordPress | Compare Cell Phone Plans at iCellPhonePlans.com | Thanks to Cheap Palm Pixi, Bromoney and Wordpress Themes