Автоматизирани Складови Системи

Дали при временно съхранение в производството, при запасяване или за директно ползване в процеса на набиране – автоматичното складиране и извеждане е съществена част от съвременните концепции.

Те надеждно позиционират материали на разположение, защита от външни влияния и неоторизиран достъп и значително увеличават капацитета чрез използване на големи височини далеч извън възможностите на човека.

Най-вече свеждат до минимум  нуждата от ръчно манипулиране.

Speeder Системи
НОВОСТ:  модулна едномачтова система за автоматично съхраняване и набиране при височинни  или гравитачни стелажни системи, обединена в кули с височина до 4 модула.

Smart системи
Дву- мачтова система за автоматично съхранение и обработване на товари, тави или кашони при височинни и гравитачни складови системи.
Непрекъсната работа при височинни автоматизирани складове.

OSR 32
Много динамична совалкова (shuttle) система за транспорт за автоматично складиране, извеждане и сортиране на стоки с тегло до 32 кг. Нова технология, която прави възможно едновременното складиране и извеждане стоки на едно ниво.


Copyright © Logistic Systems | Разработка:Redutta
Powered by WordPress | Compare Cell Phone Plans at iCellPhonePlans.com | Thanks to Cheap Palm Pixi, Bromoney and Wordpress Themes