АББ е водещ инженерен концерн с над 10,000  служители , специализирани в енергийни технологии и автоматизация.

Производствената база на компанията в Цюрих, Швейцария e оборудвана с група от  11 машини Hänel Lean-Lifts® за

подобряване на капацитета на складиране и оптимизиране на производствения процес.

Складовата система на завода се свързва директно с контролера на Хенел.

Данни като локация, наличност и  изваждане се изписват при работния отвор, което улеснява служителите и повишава скоростта на работа.

Hänel Pick-o-Light-Vario® също спомага за набирането без грешка. Нужната складова кутия или отделение се осветява от светлинен индикатор.

Всички позиции от заявката се показват на терминалите. Едновременното набиране от няколко лифта значително увеличава производителността. Материалите достигат до производството и поради непосредствената близост до производственото хале. Служителите не е нужно да извървяват дълги разстояния за набиране на складираните компоненти.

Значителната плътност на складиране е друго преимущество на автоматизираните складови системи на Хенел.

На площ от  80 квадратни метра, 11- те Lean-Lifts® осигуряват до  1,500 квадратни метра складова площ. Системите са с височина 13 метра – т.е. до тавана на сградата. За да се използва тази височина лифтовете са анкерирани към основите й.

За особено големи и тежки компоненти АББ използва складова Хенел система за палетни товари.

Работният отвор се намира на пода на помещението и за зареждане и отвеждане може да се използва мотокар. Това означава, че пристигащите части може да не се разопаковат – те остават върху палетите и директно се складират в Hänel Lean-Lift®. Ускореното набиране и защитата на съхраняваните продукти са също съществени преимущества на складовите системи на Хенел.

Други примери за реализирани проекти в Германия можете да разгледате на сайта на компанията.

В България: Либхер-Транспортейшън Системс Марица ЕООД;  Marquardt Macedonia DOOEL

Други области на приложение

  • машиностроене;
  • електропроизводство;
  • фармацевтична промишленост;
  • дилъри на резервни части за автомобилн и селскостопанска техника;
  • администрация.