Автоматизиран вертикален склад за Викис Хидравликс ООД

Автоматизиран вертикален склад модел Lean-Lift®  на HÄNEL GmbH&Co.KG бе инсталиран във Викис Хидравликс ООД. Автоматизираният склад е предвиден за съхранение на материали за производство като постига максимално оползотворяване на височината на помещението при минимална заета сградна площ. Материалният поток се управлява посредством вградения инвентарен мениджмънт на Lean-Lift®, който позволява и дистанционно управление от всеки компютър на клиента. Инвентарният мениджмънт позволява следене на наличностите, бърз достъп до материалите управление на доставките и контрол на складовите процеси. Внедряването на автоматизирания вертикалният склад е в рамките на договор на клиента за безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подобряване на производствения капацитет на МСП”, финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г. [slideshow]

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress