БИБЛИОТЕЧНИ СТЕЛАЖИ ОТ FORSTER

систематично съхранени знания. Библиотеките са съкровищниците на нашите знания и трябва да се подреждат по специален порядък. Стелажните системи FOREG дават формата на този порядък и същевременно са съставна част от библиотечния вътрешен дизайн.

Стелажните системи FOREG комбинират индивидуалност и професионализъм на всички нива

независимо дали са поставени в читални или архивохранилища, независимо дали са стандартни или конзолни, независимо дали са подвижни или статични.

FOREG 1000конзолна библиотечна стелажна система

Тази класическа стелажна система е много популярна в читалните и отворените пространства на библиотеките благодарение на отворения си дизайн и голямото многообразие от аксесоари, които могат лесно да се поставят без необходимост от използване на инструменти. Голямо разнообразие от декоративни крайни панели дава възможност за постигане на индивидуален дизайн.
FOREG 1000 има всичко: възможност за преместване на рафта през растер от 15мм, лесно преконфигуриране и удължаване, изпълнение като подвижни стелажи, напълно проветряеми, олекотен дизайн, аксесоари взаимозаменяеми с тези от система FOREG 2000.