След спечелена обществена поръчка по ЗОП с предмет: “„Доставка и монтаж на подвижни стелажи“

Логистични системи ООД изгради архива на предприятието.

Подвижните стелажи тип FOREG 2000 са организирани в два блока с плъзгащи врати и заключване на прохода с общ капацитет 956 линейни метра. Системата е с вкопани в пода релси.

Освен това помещение бяха изградени и още три помещения с рафтови стелажи за общо ползване.