Бер Хелла Термоконтролс ЕООД

Палетни стелажи с необходимите предпазители, рафтова стелажна система, картон лайф колички ESD изпълнение, както и допълнително помощно оборудване/различни видове колички за набиране отновоESD изпълнение/  бяха доставени за склада и производството в продължение на няколко години.

[slideshow]

Powered by WordPress