Палетни стелажи с необходимите предпазители, рафтова стелажна система, картон лайф колички ESD изпълнение,

както и допълнително помощно оборудване/различни видове колички за набиране отново ESD изпълнение/  бяха доставени за склада и производството в продължение на няколко години.