Конзолната стелажна система – една система с четири приложения:

 • За плътни дълги товари – конзоли с и без краен стопер
 • За гъвкави дълги товари, различни профили и обемни стоки – прави конзоли
 • За по-лесен достъп до стоката – наклонени конзоли
 • За рулони и вертикално складиращи се стоки – обли конзоли

Конзолен стелаж тип L и тип S

 • Колони и конзоли с епоксидно покритие, всички останали части – поцинковани
 • Конструкцията е без болтова, включително и монтирането на конзолите по височина
 • Стъпка по височина 60 mm
 • Височина на стелажите до 3700 mm, дълбочина от 400 до 850 mm
 • Висока товароносимост
 • Висококачествено финишно покритие
 • Колони от IPE профил
 • Едностранни и двустранни
 • За вътрешно складиране

Конзолен стелаж тип ES – приложение за едрогабаритни и тежки товари

Колоните са от IPE 120-500 профили, конзолите от IPE 80-160 профили
Видът на профилите се избира според нужната товароносимост
Стъпка по височина на конзолите 100mm
Повърхностите са изгладени, електростатично боядисани, по поръчка за външни стелажни системи – горещо поциинковани
Свързващите елементи са поцинковани по EN 10326
Статичните изчисления и монтажът на конструкцията са съгласно DIN 18800.
Конзолните стелажи отговарят на най-новите норми по безопасност, както и на стандарт RAL-RG 614/5.