Семейна компания от Broussard, Louisiana, M & M International е

производител на специализирани високо напорни клапани за нефтопреработвателната индустрия.

Специалните M & M клапани се монтират на противо фонтанни блокове на нефтени и/или газови кладенци. През годините растежът на компанията се основава на много оригинални и иновативни решения.

M & M International  се доверява на технологията на складиране на Хенел и два тежкотоварни  Hänel Lean-Lifts® и един Hänel Rotomat® са въведени в експлоатация.

Когато производството трябва да сглоби определен клапан се генерира заявка със съответните елементи. Записва се чрез баркод скенера, находящ се на компютърния терминал в близост до лифтовете. В системата на компанията са записани локациите на всеки от елементите и чрез извикване на локацията съответната тава се подава на работния отвор, където изваждането му се потвърждава на терминала.

Тежките клапани от неръждаема стомана се съхраняват в двете вертикални лифтови системи. Всички изолации, уплътнения и лагери се складират в Rotomat®. Клапаните се окомплектоват в зоната преди да се изпратят към производството.

Многофункционалните контейнери на Lean-Lift® позволяват покриването на  разнообразните изисквания на складиране. Това осигурява компактно и добре балансирано складиране на тежки товари – от пода до тавана – върху много малка площ от склада. Освен това, UV-чувствителните  гумени изолации, складирани в Rotomat® са защитени от светлината и поради това запазват еластичността си. Едновременното набиране от три складови системи ускорява значително целия процес на захранване на производството.

Вертикалните складови системи на Хенел са изключително ергономични. Контейнерите на Lean-Lift® могат да бъдат изцяло извадени на работния отвор и да се поставят на конзолни релси или извадени навън на количка.

Други примери за реализирани проекти в Германия можете да разгледате на сайта на компанията.

В България: Пневматика Серта АД – КърджалиХидросистем ЕООД – Ямбол, Викис Хидравликс ООД – Троян, Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД

Други области на приложение

  • автоматизация;
  • електропроизводство;
  • фармацевтична промишленост;
  • дилъри на резервни части за автомобилн и селскостопанска техника;
  • администрация.