Мобилна гравитачна система за Строително оборудване ЕООД

//Мобилна гравитачна система за Строително оборудване ЕООД

Мобилна гравитачна система за Строително оборудване ЕООД

Мобилната гравитачна система с Carton Live колички е доставена и монтирана в производствения комплекс на фирма Строително Оборудване.  Системата е предназначена за обслужване на монтажните линии на клиента, осигурявайки FIFO метод при влагане на компонентите. Мобилността позволява бърза смяна на монтираните изделия, както и гъвкавост в аранжирането на производствените линии.

Всеки стелаж се състои от 6 наклонени нива с ролки, греди за якост на конструкцията и колела със стопери. Конструкцията е специално изпълнение за да е възможно преместването на целия стелаж с мотокар. Мобилната гравитачна система е безболтова конструкция с възможност за лесно сглобяване и преаранжиране на нивата по височина, както и разместване на линиите ролки според специфичните изисквания на клиента.

[slideshow]

2014-09-17T12:36:22+00:00