Запознайте се с ЛЕКАТА версия на широко обемния контейнер!

Олекотеното решение на Бито за тежки товари създава нови възможности в производствената логистика!

Капацитет на натоварване от 500 кг за контейнер с размери на основа  800 х 600 мм.
Недеформируема, еднородна конструкция, която осигурява отлична якост и стабилност при подреждане един върху друг – здравината му гарантира ниски разходи за поддръжка.

  • Отваряне по дългата или късата страна.
  • С много по-ниско тегло от метален контейнер със същия размер.
  • Размерите предполагат добро уплътнение на пространстранството.
  • Водонепроницаем, устойчив на повечето химикали.
  • Предпазва вашите продукти от замърсяване и увреждане.
  • Лесно се манипулират, с много по-малко шум.

SL86421: външна дължина 800 мм, ширина 600 мм, обща височина / включително приспособление за  мотокар / 520 мм = 13,6 кг тегло празен.
SL86621: външна дължина 800 мм, ширина 600 мм, обща височина / включително плъзгачите за мотокар / 720 мм = 17,6 кг тегло празен.
Два контейнера един до друг се стифират на стандартен европалет
Лесна идентификация на съдържанието с добавяне на профили в различни цветови варианти
Голяма свободна повърхност за Вашето лого!
Статично натоварване 1 +3 = 1500 кг