Оборудване и в склада на Б. Браун Медикал България

//Оборудване и в склада на Б. Браун Медикал България

Оборудване и в склада на Б. Браун Медикал България

Логистични системи  беше избран за изграждането на нов склад на Б.Браун Медикал с палетни стелажи. За този клиент сме изградили вече и  архив с подвижни стелажи. Палетните стелажи са разделени в две помещения за различните видове артикули – фармацевтични и медицински. Общата височина на стелажа с палетата е 8650мм. Палетната система е Pallet Pro на Bito Lagetechnik  Bittmann

и притежава знак за качество RAL-RG 614 , както и GS сертификат. Палетните стелажи са изчислени при 100% запълване на склада и стандартни палети от 800 кг. Изградената система покрива всички изисквания на Б.Браун Медикал за осигурена максимална вентилация в помещенията поради изискванията за качество на съхраняваните продукти.

[slideshow    ]

2015-04-07T09:45:57+00:00