Подвижните стелажи от серия FOREG 2000 са подходящи за съхранение  на разнообразни артикули: папки, класьори, висящи папки, чертежи, кутии и много други архивни носители, приложим за различни помещения и изпълнения на пода.

Преимущества:

  • спестяване на пространство
  • увеличаване на капацитета с до 80%
  • множество аксесоари, спомагащи за внасяне на ред и яснота в архива
  • възможност за комбиниране на различни материали за съхранение според индивидуалните желания
  • свобода при избор на дизайн.

Системата FOREG 2000 допринася за организиране на пространството и осигурява лесна и ползотворна работа.

За добрата организация на документооборота можем да предложим и вертикални регистратури чрез автоматизирани офисни карусели, където Вашите документи са изключително добре подредени и надеждно защитени.

Наш партньор при изграждането на Вашите индивидуални архивни решения са FORSTER GmbH- Австрия.

Част от изпълнените от нас обекти: