Нов архив на община Елин Пелин беше оборудван с подвижни стелажи система FOREG® 2000.

Системата беше изпълнена с релси с двустранни рампи директно върху готов под. Използвана бе цялата височина на помещението и бе постигнат капацитет от 9828 бр. папки Дело.

Архивът ще обединява няколко различни направления и ще се използва за папки Дело и за класьори.