Новият палетен склад на Вили Елбе

е изграден изцяло според  изискванията за сеизмична устойчивост в съответствие с EN 16681 – 2016.

Нормата е приета за задължителна от Bito Lagertechnik Bittmann GmbH от средата на 2016 за всички страни членки на ЕС.