drive in

Палетни стелажи Drive In

Drive-in стелажите правят възможно съхранението на няколко палета в дълбочина. За оптимална ефективност на пространството и ниска цена на складирането.

✔ Стелажът на BITO drive-in позволява изключително компактно съхранение на палети в множество хоризонтално и вертикално разположени проходи. Мотокарът влиза в коридора и поставя палетата отзад напред върху релсите за съхранение, които се разположени от край до край на стелажите. Това осигурява оптимално използване на площта и пространството за съхранение.

✔ Drive-in палетните стелажи са особено подходящи за съхраняване на големи обеми палета от един и същ артикул, за чувствителни към натиск или нестабилни стоки, за малки до средни по големина продукти, както и за стоки с нисък оборот. Тази стелажна система е идеална за сезонно или буферно съхранение, както и за съхраняване на продукти с дълъг срок на годност.

✔ Стоките се складират и изваждат с помощта на челен товарач, който се придвижва в коридора. Стоките винаги се натоварват и разтоварват от една и съща страна. Оперирайки съгласно LiFo (последен влиза, първи излиза) принцип, последното складирано пале е първото набрано. Следователно тази система трябва да се използва само за съхраняване на стоки, при които не се изисква пряк достъп до определени палета.

✔ В сравнение с палетните стелажи BITO Drive-in, стелажната система BITO drive-through има същите предимства – но може да се използва и от двете страни: стоките се заскладяват от едната страна и се изтеглят от другата. Действайки по принципа FiFo (първи влязъл, първи излиза), първият заскладен товар ще е първият, който трябва да бъде изваден.

Категория:

Детайли

палетни стелажи drive in