Контейнерите за големи товари се предлагат в три варианта

1. Палетен контейнер с товароносимост 500 кг с размери на Евро или индустриално пале – изключително здрав и отвори за оттичане

2. Обемен сгъваем контейнер с отвор по дългата страна с два плъзгача и 2 крака.

3. Сгъваем и разглобяем контейнер с много ниско собствено тегло но без възможност за поставяне един върху друг

По-подробна информация омже да получите от тук.