Продуктовата гама, структурата и организацията на процесите и най-вече пазара с нарастващите си изисквания са решаващите

фактори при избора на най-подходящата система за набиране на поръчки.

„Логистични системи” е в състояние да предложи на своите клиенти несравнимо разнообразие от технологии на набиране.

За всяко едно приложение, за всеки продукт или изделие при нас ще намерите най-доброто решение за увеличаване на производителността, намаляване на транзитния път и по-ниски равнища на грешки.

Още повече, че системата се изплаща в рамките на много кратък период от време.

Автоматични системи

Автоматизацията свежда до минимум ръчната работа в процеса на набиране на поръчките, изисква по-малко персонал и се справя ефективно с ежедневните пикове в бизнеса. Идеална за точно структурирани ABC  продукти с геометрична форма на опаковката.

Полу-автоматични системи

Бавно оборотните продукти са оптимизирани за ръчно набиране. Прилага се при разнообразни продукти, част от които не могат да бъдат „автоматизирани” поради икономически или технически причини.

Системи за ръчно набиране

Цялата площ е разделена на отделни зони, свързани с компютърно контролирани конвейри, които може да бъдат използвани и за складиране на продукти (отвеждане). Времето за транспортиране намалява в пъти чрез добре обособени зони, съответстващи на дадените условия.

  • Автоматизирани Складови Системи  Дали при временно съхранение в производството, при запасяване или за директно ползване в процеса на набиране – автоматичното складиране и…
  • Конвейерни системи С добра скорост и висока надеждност, съчетани с ниски шумови емисии и безопасност, нашите конвейерни системи са разработени за използване…