Складовото оборудване за новата производствена база на Мултивак България Продакшън ЕООД е изградени изцяло според изискванията за сеизмична устойчивост в съответствие с EN 16681 – 2016. Палетната стелажна система е за около 600 палетоместа, а конзолната е със 7 нива по височина и максимална товароносимост на ниво от 3500кг.

Автоматизиран вертилкален склад модел Lаan-Lift на Хенел се използва за съхраняване на инструменти.