Специализирани шкафове

Специализирани шкафове

В специализираните шкафове можете да съхранявате голям формат чертежи и техническа документация,

графики, пана, цветоотделки (самостоятелно или комбинирано) посредством разделители и аксесоари.

Стандартно се произвеждат до размер А1.
2019-01-04T14:16:47+00:00