• Проектирани за стандартни размери стелажи – гаранция 5 години
  • С натискане на прозореца се набират  малки количества, без да се изважда
  • Допълнителен панел за предотвратяване на  разсипване
  • Плъзгащ прозорец и допълнителен панел  позволяват оползотворяването на пълния обем
  • Основата е заоблена за лесно взимане  дори на много малки материали
  • Етикет на гърба за поставяне на Kanban карти
  • Цвят –  гълъбово синьо