Вертикалните офисни карусели Hänel Rotomat®

За ефикасното архивиране на висящи папки или картотеки вертикалните офисни карусели Hänel Rotomat®  спестяват значително пространство, съблюдават оторизиран достъп до документите и улесняват значително административния процес.

Примери за реализирани проекти в Германия можете да разгледате на сайта на компанията.

В България: Администрация на президента, ГД „ Изпълнение на наказанията“, Министерство на отбраната.