Архиви

Подвижните стелажи от серия FOREG 2000® са подходящи за съхранение на разнообразни артикули: папки, класьори, висящи папки, чертежи, кутии и много други архивни носители. Системата е приложима за различни помещения и изпълнения на пода.

FOREG 2000® допринася за организиране на пространството и осигурява лесна и ползвотворна работа.

Преимущества на системата:

  • Спестяване на пространство.
  • Увеличаване на капацитета с до 80%
  • Множество аксесоари, спомагащи за внасяне на ред и яснота в архива.
  • Възможност за комбиниране на различни материали за съхранение според индивидуалните желания.
  • Свобода при избор на дизайн.

За добрата организация на документооборота, можем да предложим и вертикални регистратури чрез автоматизирани офисни каруселим където Вашите документи са изключително добре подредени и надеждно защитени.

Наш партньор при изграждането на Вашите индивидуални архивни решения са FORSTER GmbH – Австрия.

Преимущества на  архивната система

Част от изпълнените от нас обекти:

Архивни подвижни стелажни системи.
подвижни стелажи система
архивни стелажи висящи папки и класьори

Архив и система с висящи папки и класьори Община Троян

архивна система FOREG® Office
Архивни подвижни стелажи.