Автоматизираните вертикални складови системи Hänel Lean-Lifts® подобряват значително плътността на складиране и оптимизират производствения процес.

Данни като локация, наличност и  изваждане се изписват при работния отвор, което улеснява служителите и повишава скоростта на работа. Hänel Pick-o-Light-Vario® също спомага за набирането без грешка. Нужната складова кутия или отделение се осветява от светлинен индикатор.

Всички позиции от заявката се показват на терминалите.

Едновременното набиране от няколко лифта значително увеличава производителността. Материалите достигат до производството и поради непосредствената близост до производственото хале. Служителите не е нужно да извървяват дълги разстояния за набиране на складираните компоненти.

Примери за реализирани проекти в Германия можете да разгледате на сайта на компанията.

В България: Marquardt Macedonia DOOEL, Либхер-Транспортейшън Системс Марица ЕООД