Автоматизирана система за складиране LogiTower

  • LogiTower е автоматизирана система за складиране на листова ламарина, дълги и тежки продукти. Базира се на автоматично складираща и отвеждаща система.
  • Лифтът се използва за складиране на профили и винкели, тежки инструменти и матрици, листови продукти – ламарина, плочи и  панели.
  • Автоматизираната система осигурява безопасно манипулиране едновременно с   постоянен контрол на наличностите и IT интеграция. Предлага се за единично или двустранно складиране, както и MultiLogiTower.
  • Аксесоари – за манипулиране с мотокар, с кран или вакуум лифт или с депалетизираща система.

Детайли