Автоматизирани Лифтови Складови Системи

Hänel Lean-Lift са висококачествени вертикални складови системи с бързо извеждане на материалите,

Бързото извеждане на материалите значително намалява времето за обработка, складовите площи и разходите.
Лифтовите системи използуват принципа “продукт до потребителя” – извеждат по един контейнер, оползотворяват пълната височина на всяко помещение и оптимизират вътрешното си пространство във височина без да остават незаети пространства.

Принципи – в центъра на вертикалния склад Hänel LeanLift е компютъризиран позициониращ асансьор наречен екстрактор.

Пред и зад него са стелажите за складиране. Това е мястото за складиране на артикулите върху тави. Складовите локации се достигат от екстрактора под електронен контрол. Той складира или извежда исканата тава.

Позволяват складирането на тежки товари, елиминирайки проблемите на дисбаланса при свръхтегло, което е гаранция за дълговечност. Системите са окомплектовани с многофункционални контейнери за широка гама артикули и приложения.

Автоматизираните лифтови системи можете да разгледате тук – Проспект Hanel Lean-Lift

Детайли