Автоматизирани Лифтови Складови Системи

Hänel Lean-Lift са висококачествени вертикални складови системи с бързо извеждане на материалите,

което значително намалява времето за обработка, складовите площи и разходите.
Лифтовите системи използуват принципа “продукт до потребителя” – извеждат по един контейнер, оползотворяват пълната височина на всяко помещение и оптимизират вътрешното си пространство във височина без да остават незаети пространства.

Принципи – в центъра на вертикалния склад Hänel LeanLift е компютъризиран позициониращ асансьор наречен еакстрактор.

Пред и зад него са стелажите за складиране. Това е мястото за складиране на артикулите върху тави. Складовите локации се достигат от екстрактора под електронен контрол. Той складира или извежда исканата тава.

✔ Над 60% повече складово пространство!
✔ По-бързо складиране и извеждане, увеличена производителност!
✔ Оптимално използване на складовия обем, поради оптимизирането по височина!
✔ Складиране и манипулиране на обемни и тежки артикули!
✔ Товароносимост на тава от 250, 500, 700 и 1000 kg!

Товаронсимост на машина Hänel Lean-Lift до 60,000 kg!

Позволяват складирането на тежки товари, елиминирайки проблемите на дисбаланса при свръхтегло, което е гаранция за дълговечност. Системите са окомплектовани с многофункционални контейнери за широка гама артикули и приложения.

Автоматизираните лифтови системи можете да разгледате тук – Проспект Hanel Lean-Lift

Детайли