Автоматизирани Офисни Карусели

Вертикалният карусел е автоматична архивна система със стабилна, самоносеща се конструкция, гарантираща висока издръжливост и надеждност

Офисното изпълнение на системата позволява съхраняването на всякакъв тип носители – архивни карти, меки папки, висящи папки от различен тип, класьори, електронни носители на информация и други архивни единици.

  • Вертикалният карусел осигурява максимално оползотворяване на пространството в цялата височина на помещението, при налична товароносимост на пода, като осигурява изключително добра подредба  и бърз достъп до архивните носители,  свързване в мрежа за създаване на интегрирана архивна система, както и осигуряване на носителите срещу прах, светлина и неоторизиран достъп.
  • Вертикалният офис карусел Hanel Rotomatнамалява административните и офис разходи.
  • Дните на препълните с  прашни папки рафтове покрай стените на офиса Ви са вече отживелица.
  • Придвижването със стълби и ровенето по рафтовете Ви отнема много време и пари. С  Hänel Rotomat можем да Ви предложим стегната организация и система на картотекиране.
  • Спестява време – Hänel Rotomat офис карусел изважда необходимата Ви папка до изхода за секунди само с едно натискане на бутон.

Детайли