Описание

Автоматизирани палетни складове – Automated Pallet Storage

Автоматизираните палетни складове са бърза, ценово ефективна алтернатива на ръчните логистични процеси с все по-нарастващо приложение.
Висока скорост на набиране, ниско ниво на грешки.
Автоматизираните палетни складове са обикновено напълно автоматизирани системи. Въпреки това, е възможно да бъдат реализирани и като частично автоматизирани решение. Тогава тези системи се използват като буфер или резервна складова система.
Внедряването на автоматизирана палетна складова система спестява много време от бизнес логистичните процеси. Сравнено с конвенционалния ръчен вариант, автоматизираните системи възпроизвеждат лесно идентифициращи се финансови ползи, особено когато се комбинират с carton live storage, pallet live storage и палетни стелажи.

Автоматизираните решения поради това представляват реална алтернатива на ръчните операции.
В автоматизираните палетни складови системи времето за обработка е значително по-кратко, грешките при набиране и складиране се снижават многократно, стоките са винаги налични, а необходимото място и складов обем са значително по-малко. Компютърно контролираната система осигурява постоянна инвентарна наличност.
Като затворена система, автоматизираният палетен склад има и предимството да предпазва от неоторизиран достъп до продуктите.

Идеално решение за да бъде Вашата складова система:

 • Оптимизирана за обеми, да пести място и да е компютърно управлявана;
 • Да постигнете постоянна стокова наличност;
 • Цените бързото набиране през времето за изпълнение;
 • Нуждаете се от голям буфер или резервно складово решение;
 •  Искате процента на грешки при складиране и набиране да е максимално нисък;

Области на приложение:

 • Производство на лекарства и козметика
 • Производство и дистрибуция на крепежни елементи, обков, електро материали и електроника;
 • Производство и дистрибуция на хранителни продукти;
 • Производство и дистрибуция на текстилни продукти;
 • Производство и дистрибуция на промишлени продукти.

Предимства:

 •  Скъсява времето за изпълнение на поръчките – Оборотът и скоростта за набиране са много по-високи при автоматизираните системи отколкото при конвенционалните.
 • Ниско ниво на грешки – при автоматизираната палетна складова високостелажна система, всички процеси са компютърно контролирани. Това съществено намалява нивото на грешки при складиране и набиране;
 • Константна продуктова наличност – Стелажите в автоматизирания склад се следят постоянно автоматично. Това гарантира, че всички продукти са винаги налични;
 • Увеличение на складовото пространство и складовия обем – При съхранение на същото количество продукти, автоматизираните високи палетни складове изискват много по-малко пространство спрямо конвенционалните. Спестяват се складово пространство и обем, съответно се пести от цената на строителството.

автоматизирани палетни складове

Направете запитване за Вашата индивидуална оферта

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият Телефон (задължително)

Организация

Относно

Вашето съобщение

Въведете следния код: captcha