Автоматизирани Складови Системи

Automated storage systems

Дали при временно съхранение в производството, при запасяване или за директно ползване в процеса на набиране – автоматичното складиране и извеждане на товари е съществена част от съвременните концепции.

Те надеждно позиционират материали на разположение, защита от външни влияния и неоторизиран достъп и значително увеличават капацитета чрез използване на големи височини далеч извън възможностите на човека.

Най-вече свеждат до минимум  нуждата от ръчно манипулиране.

Детайли