Библиотечни стелажи

БИБЛИОТЕЧНИ СТЕЛАЖИ ОТ FORSTER

Систематично съхранени знания. Библиотеките са съкровищниците на нашите знания и трябва да се подреждат по специален порядък. Стелажните системи FOREG дават формата на този порядък и същевременно са съставна част от библиотечния вътрешен дизайн.

Библиотеките са чудесно място за сливане на естетиката с функция. Рафтовете на библиотеката са проектирани не само да обслужват реда и яснотата, но също така са съществена част от вътрешната работа на библиотеката. Следователно постигането на хармонична атмосфера е в началната точка на нашите усилия за планиране. Голямото разнообразие от крайни панели и рамки за използване като дизайнерски елементи е типично за библиотеката на FOREG®, което ви позволява да постигнете свое собствено персонализирано решение.

Категория:

Детайли