Библиотечни стелажни системи

БИБЛИОТЕЧНИ СТЕЛАЖИ ОТ FORSTER

Систематично съхранени знания. Библиотеките са съкровищниците на нашите знания и трябва да се подреждат по специален порядък. Стелажните системи FOREG дават формата на този порядък и същевременно са съставна част от библиотечния вътрешен дизайн.

Категория:

Детайли