Функционалност в най-атрактивна форма

Библиотеката е най-доброто място за съчетаване на естетика и функционалност. Стелажите са проектирани не само за поддържане на ред и яснота, но и са основна част от вътрешните библиотечни дейности.
Създаването на хармонична среда е основна цел при проектиране на пространството.

Нашите продукти са внимателно проектирани модулни системи, съответстващи на изискванията и нуждите и оборудвани с голямо разнообразие от аксесоари.

Системите са стационарни и мобилни, с универсални книгодържатели и етикети, осветление, помощни масички и колички за книги.

Предимства

  • Значителна стабилност, постигната чрез най-модерната система за съединяване на метални листове – нит реално няма – двата материала се свързват посредством удар със специален инструмент – това придава изключителна здравина на количките без термична обработка.
  • Богато разнообразие от завършващи, крайни панели
  • Отлична вентилация
  • Еднакви стационарни и мобилни единици
  • Опростен дизайн
  • Рафтове, с възможност за подреждане със стъпка 15/20 мм без необходимост от специален инструмент, независимо за всяка секция.
  •  Отворени или затворени рамки
  • Взаимо-заменяеми аксесоари
  • Системи за различни носители – книги, папки, картини, видео или аудиокасети

Сред нашите клиенти в България са: ХТМУ, 35 ОУ, НМА Панчо Владигеров, библиотека Американски колеж
Сред изградените в Европа библиотеки са: Университетската библиотека в Кембридж, , Британската библиотека, както и множество университетски библиотеки в Лондон, Институт Макс Планк – Мюнхен,библиотеката в Манхайм, Държавната библиотека в Дортмунд, Музея на техниката, както и хранилището за картини на Националния музей във Виена, Природо-научния музей на Уелс, множество специализирани архиви и хранилища.

оборудване за библиотеки