Flow Racks, Carton Live, Live Storage, Dynamic Storage, Gravity Storage.

Гравитационните ролкови складови системи за кашони или кутии имат много имена:

Всички те осигуряват динамично складиране стока до оператор при гарантиран FIFO принцип.
Carton Live намира основно приложение за набиране на поръчки на бързооборотни стоки, те също са и незаменим елемент на буфери в производствени процеси.
При набиране на поръчки  високите инвестиционни разходи са повече от компенсирани от подобряването на ефикасността.
Разделянето на цялата зона за набиране на няколко зони, използването на изпитана технология за зареждане и набиране и контролирането на процеса посредством модерен софтуер за управление на склада прави гравитачната ролкова система за складиране/набиране на поръчки икономически печеливша.

Предимства на carton live системата

  • складиране в съответствие с FIFO принцип (first in – first out/първо влязло -първо излязло)
  • лесен контрол на продуктови пратиди и срокове
  • значително намаление на транспортно складово време
  • изключително лесно наблюдение на складовите наличности
  • увеличена продуктивност следствие на разделение на зоните за зареждане и набиране
  • спестяване на складова площ до 30 %
  • зареждането и набирането може да се извършва посредством автоматизирана машина – automatic stacker cranes
  • Гравитационни складови системи Pallet Live Гравитационните складови системи Pallet Live се използват за динамично складиране на еднородни палета, обикновено партиди. Предимствата на гравитачната система са…