Archive for the ‘Автоматизирани Вертикални Складови и Архивни Системи’ Category

Индустриални Каруселни Системи

Интелигентните индустриални каруселни системи позволяват гъвкаво управление на материалните потоци с минимум разход на труд, оптимално използване на пространството и възможност за инвентарен контрол във всеки момент от време. Изключително удобни за ускоряване на извеждането, съхранение на скъпи елементи и стоки, производствен склад в близост до мястото на употреба или депо за инструменти на многофункционални […]

Автоматизирани Лифтови Складови Системи

Hänel Lean-Lift са висококачествени вертикални складови системи с бързо извеждане на материалите, което значително намалява времето за обработка, складовите площи и разходите. Лифтовите системи използуват принципа “продукт до потребителя” – извеждат по един контейнер, оползотворяват пълната височина на всяко помещение и оптимизират вътрешното си пространство във височина без да остават незаети пространства.

Автоматизирани Офисни Карусели

Вертикалният карусел е автоматична архивна система със стабилна, самоносеща се конструкция, гарантираща висока издръжливост и надеждност. Офисното изпълнение на системата позволява съхраняването на всякакъв тип носители – архивни карти, меки папки, висящи папки от различен тип, класьори, електронни носители на информация и други архивни единици.

Управление на Автоматизираните Складови Системи

Каруселните и лифтови системи притежават множество микропроцесорни управления, позволяващи инвентарно управление до 100 000 артикула на една машина посредством артикулен номер, баркод или описание. Пълно интегриране към административен и складов софтуер.

Автоматизирана система за складиране LogiTower

Автоматизирана система за складиране LogiTower

LogiTower е автоматизирана система за складиране на листова ламарина, дълги и тежки продукти. Базира се на автоматично складираща и отвеждаща система.  Лифтът се използва за складиране на профили и винкели, тежки инструменти и матрици, листови продукти – ламарина, плочи и  панели.  Автоматизираната система осигурява безопасно манипулиране едновременно с   постоянен контрол на наличностите и IT интеграция. […]

Област на приложение – автоматизация

 
 
 
 
 
 
 
 
АББ е водещ инженерен концерн с над 10,000  служители , специализирани в енергийни технологии и автоматизация.
Производствената база на компанията в Цюрих, Швейцария e оборудвана с група от  11 машини Hänel Lean-Lifts® за подобряване на капацитета на складиране и оптимизиране на производствения процес.
Складовата система на завода се свързва директно с контролера на Хенел. Данни като […]

Област на приложение – машиностроене

 
Семейна компания от Broussard, Louisiana, M & M International е производител на специализирани високо напорни клапани за нефтопреработвателната индустрия. Специалните M & M клапани се монтират на противо фонтанни блокове на нефтени и/или газови кладенци. През годините растежът на компанията се основава на много оригинални и иновативни решения.
M & M International  се доверява на технологията […]

Powered by WordPress