Archive for the ‘Автоматизирани Системи за Логистични Центрове’ Category

Системи за набиране на поръчки

Продуктовата гама, структурата и организацията на процесите и най-вече пазара с нарастващите си изисквания са решаващите фактори при избора на най-подходящата система за набиране на поръчки.
„Логистични системи” е в състояние да предложи на своите клиенти несравнимо разнообразие от технологии на набиране. За всяко едно приложение, за всеки продукт или изделие при нас ще намерите най-доброто […]

Конвейерни системи

С добра скорост и висока надеждност, съчетани с ниски шумови емисии и безопасност, нашите конвейерни системи са разработени за използване при набиране на поръчки и в дистрибуторски центрове.
Тихия работен процес и високата производителност подреждат KNAPP сред водещите производители на конвейерни системи.

Автоматизирани Складови Системи

Дали при временно съхранение в производството, при запасяване или за директно ползване в процеса на набиране – автоматичното складиране и извеждане е съществена част от съвременните концепции.
Те надеждно позиционират материали на разположение, защита от външни влияния и неоторизиран достъп и значително увеличават капацитета чрез използване на големи височини далеч извън възможностите на човека.

KNAPP интегриран софтуер за управление на складове

Вашите складови процеси са в центъра на комплексните ни логистични решения. Опитът, придобит от над 1000 инсталирани решения, ни прави компетентен партньор за всякакви Ваши логистични нужди.
Извлечете максималното от потенциала на Вашите логистични процеси чрез повишаване на ефективността с нашите стандартизирани и адаптивни функции.

Powered by WordPress