Archive for the ‘Библиотечни системи’ Category

Библиотечни стелажни системи

БИБЛИОТЕЧНИ СТЕЛАЖИ ОТ FORSTER – систематично съхранени знания. Библиотеките са съкровищниците на нашите знания и трябва да се подреждат по специален порядък. Стелажните системи FOREG дават формата на този порядък и същевременно са съставна част от библиотечния вътрешен дизайн.

Архивни подвижни стелажи

Стелажните системи  FOREG – подвижни, стационарни и статични стелажни системи са познати със своето високо качество и  надеждност. Многообразието от приложения, разновидности и изпълнения, както и изобилието на аксесоари за стелажите покриват изискванията и на най-претенциозните клиенти. Използването на материали с най-високо качество, произведени посредством най-съвременните технологии гарантира, че продуктът ще работи съвършено.

Аксесоари за стелажни системи

Стелажната система не е само сбор от страници и рафтове, а работеща функционална система. Поради тази причина  сериите FOREG предлагат множество аксесоари за специфичните изисквания на клиентите.
Разновидностите са взаимозамениеми, могат да се преместват или пък системата да се окомплектова на по-късен етап. Предлаганите видове са:

RFIQ™библиотечна система

RFIQ™ Библиотечна система
RFIQ ™ е най-модерната библиотечна система за сигурност на пазара за защита на библиотечния фонд, проектирана и разработена от D-Tech. Системата осигурява  защита на периметъра и подобрена алармена детекция като предлага възможност за мигриране към RFID система, когато бюджета позволява. В комбинация с новата M180 антена, която сама за себе си е много […]

RFID библиотечна система

RFID Библиотечни системи
RFID е начин да осигурите по-умна и по-бърза услуга, според желанията на клиента. Без опашки и време за изчакване, без проблеми при достъп или места за прием на клиенти, с повече работни часове, подобрена качествена услуга и ясен инвентарен мениджмънт.
За по-добра сигурност, гъвкавост и инвентарен мениджмънт, подобрена база данни и възможност за […]

SelfCheck решения

D–Tech SelfCheck терминали са добре познати в библиотеките по цял свят. Някои от техните предимства са по-малки опашки, по-късо време за изчакване, възможност за удължаване на работното време с клиенти, възможност за 24/7 сервиз и  свободни служители в помощ на читателите. Компанията D-Tech създаде и многофункционален терминал, която дава възможност не само за ваемане и връщане […]

Вендинг машини

D–Tech Vendit™ продукт е ергономичен и щадящ околната среда. Проектиран и произведен е изключително нисък въглероден отпечатък, покрива правилата за ергономичност. Модулната му система позволява лесно добавяне на опции като чип или пин и е специално съобразен за лесен достъп и поддръжка от библиотечния персонал.

Оптимизирайте Вашия архив!

Предлагаме Ви решение за Вашия архив, приложим за различни помещения и изпълнения на пода. Подвижните стелажи от серия FOREG 2000 са подходящи за съхранение  на разнообразни артикули: папки, класьори, висящи папки, чертежи, кутии и много други архивни носители.
Преимущества:

спестяване на пространство
увеличаване на капацитета с до 80%
множество аксесоари, спомагащи за внасяне на ред и яснота в архива
възможност […]

Powered by WordPress