ПРОДУКТИ

/ПРОДУКТИ

Системи за набиране на поръчки

Продуктовата гама, структурата и организацията на процесите и най-вече пазара с нарастващите си [...]

Системи за набиране на поръчки2019-04-04T09:00:06+00:00

Палет боксове и палетни рамки за складиране и транспорт

Палетните боксове, контейнери и рамки са производство на Wanzl GmbH , поделение Транспорт и логистика и се използват [...]

Палет боксове и палетни рамки за складиране и транспорт2019-04-15T09:53:59+00:00

Транспортни колички

Транспортни колички и контейнери – отворени, затворени и сгъваеми . За справяне с непрекъснатият натиск от крайните срокове [...]

Транспортни колички2019-04-15T09:55:44+00:00

Колички за набиране на поръчки

Количките за  набиране на поръчки  са производство на Wanzl, добре познато име в индустриалния бранш, все по-търсено поради [...]

Колички за набиране на поръчки2019-04-15T09:56:53+00:00

Специализирани шкафове

В специализираните шкафове можете да съхранявате голям формат чертежи и техническа документация, графики, [...]

Специализирани шкафове2019-04-15T09:47:30+00:00

Кутии за складиране на малки части серия RK

Складови кутии за дребни части за съхранение върху рафтове. Серия RK – класическа [...]

Кутии за складиране на малки части серия RK2019-03-07T12:31:11+00:00

Системи за обработка на авио карго

Системите са на SACO, множество решения в областта авио карго. От единични конвейерно гравитачни системи до автоматизирани [...]

Системи за обработка на авио карго2019-04-15T09:44:04+00:00

Конвейерни системи

С добра скорост и висока надеждност, съчетани с ниски шумови емисии и безопасност, [...]

Конвейерни системи2019-04-04T09:02:26+00:00

Стандартни шкафове

Стандартни метални шкафове (с панти и с плъзгащи се врати) архивиране и складиране, гардеробчета за съблекални, шкафчета за [...]

Стандартни шкафове2019-04-15T09:48:37+00:00