ПРОДУКТИ

/ПРОДУКТИ

Системи за набиране на поръчки

Продуктовата гама, структурата и организацията на процесите и най-вече пазара с нарастващите си [...]

Системи за набиране на поръчки2019-01-04T10:12:01+00:00

Палет боксове и палетни рамки за складиране и транспорт

Палетните боксове, контейнери и рамки са производство на Wanzl GmbH , поделение Транспорт и логистика и се използват [...]

Палет боксове и палетни рамки за складиране и транспорт2014-04-03T10:01:53+00:00

Транспортни колички

Транспортни колички и контейнери – отворени, затворени и сгъваеми . За справяне с непрекъснатият натиск от крайните срокове [...]

Транспортни колички2014-04-03T10:07:32+00:00

Колички за набиране на поръчки

Количките за  набиране на поръчки  са производство на Wanzl, добре познато име в индустриалния бранш, все по-търсено поради [...]

Колички за набиране на поръчки2014-04-04T16:32:57+00:00

Специализирани шкафове

В специализираните шкафове можете да съхранявате голям формат чертежи и техническа документация, графики, [...]

Специализирани шкафове2019-01-04T14:16:47+00:00

Кутии за складиране на малки части серия RK

Складови кутии за дребни части за съхранение върху рафтове. Серия RK – класическа [...]

Кутии за складиране на малки части серия RK2019-03-07T12:31:11+00:00

Системи за обработка на авио карго

Системите са на SACO, множество решения в областта авио карго. От единични конвейерно гравитачни системи до автоматизирани [...]

Системи за обработка на авио карго2019-01-04T15:45:42+00:00

Стандартни шкафове

Стандартни метални шкафове (с панти и с плъзгащи се врати) архивиране и складиране, гардеробчета за съблекални, шкафчета за [...]

Стандартни шкафове2019-01-04T14:49:12+00:00