складиране на стерилни инструменти, за осигуряване на проследимост на чувствителните лекарствени средства /опиати и лекарства със специален режим/

Складиране на стерилни инструменти, за осигуряване на проследимост на чувствителните лекарствени средства

Индустриалните карусели Hänel Rotomat® се използват при складиране на стерилни инструменти, за осигуряване на проследимост на чувствителните лекарствени средства /опиати и лекарства със специален режим/, както и на бавно оборотни и изключително скъпи лекарства и инструменти.

Софтуерът също може да наблюдава и срока на годност на лекарствата на склад.

Директното свързване с вътрешната IT система осигурява постоянна картина в реално време.

Примери за реализирани проекти в Германия можете да разгледате на сайта на компанията.

В България: Софарма трейдинг ЕООД – складове в  София, Пловдив, Варна и Велико Търново

складиране на стерилни инструменти, за осигуряване на проследимост на чувствителните лекарствени средства /опиати и лекарства със специален режим/

Система за управление на складови наличности и дистрибуция – KNAPP Софарма трейдинг ЕООД – складове в София, Пловдив, Варна и Велико Търново