• Изпълнение на поетите срокове
  • Монтаж от опитни специалисти
  • Спазване на инструкциите на производителя
  • Обучение на персонала

Доставката на различните продуктови групи се извършва по одобрен от клиента проект и оферта.

В случай, на по-малък обем е възможно да се осъществи доставка и на стандартни продукти по каталог, но това важи предимно за допълнителното оборудване и обзавеждане, например работни маси, шкафове, гардеробчета, колички, кутии, палети и други аксесоари.

Всеки монтаж се извършва в съответствие с предписанията на производителя и спазване на правилата за здраве и безопасност.

Нашите специалисти ежегодно посещават специализирани курсове за квалификация, провеждани от производителя на автоматизираните вертикални складови и архивни системи. Освен това подновяват удостоверенията си по електро-безопасност и други в изискваните срокове.

След завършване на монтажа се извършват проверки за правилната работа на системите и се провежда обучение на персонала за работа с автоматизираните вертикални складови и архивни системи.