Оборудване и в склада на Б. Браун Медикал България

Continue down

06.04.2015

Логистични системи  беше избран за изграждането на нов склад на Б.Браун Медикал с палетни стелажи. За този клиент сме изградили вече и  архив с подвижни стелажи. Палетните стелажи са разделени в две помещения за различните видове артикули - фармацевтични и медицински. Общата височина на стелажа с палетата е 8650мм. Палетната система е Pallet Pro на Bito Lagetechnik  Bittmann

и притежава знак за качество RAL-RG 614 , както и GS сертификат. Палетните стелажи са изчислени при 100% запълване на склада и стандартни палети от 800 кг. Изградената система покрива всички изисквания на Б.Браун Медикал за осигурена максимална вентилация в помещенията поради изискванията за качество на съхраняваните продукти.

[slideshow    ]

Latest
news

See all
chevron-upchevron-downchevron-right