Библиотеки

Continue down

Оборудване за библиотеки

Библиотеката е най-доброто място за съчетаване на естетика и функционалност в най-атрактивна форма. Библиотечните стелажни системи са проектирани не само за поддържане на ред и яснота, но и са основна част от вътрешните библиотечни дейности.

Създаването на хармонична среда е основна цел при проектиране на пространството. Нашите продукти са внимателно проектирани модулни системи, съответстващи на изискванията и нуждите на клиента. Библиотечните системи биват два вида – стационарни и мобилни и са оборудвани с голямо разнообразие от аксесоари – универсални книгодържатели и етикети, осветление, помощни масички, колички за книги и др.

Предимства:

  • Значителна стабилност, постигната чрез най-модерната система за съединяване на метални листове (без нитове). Двата материала се свързват посредством удар със специален инструмент. Това придава изключителна здравина на количките без термична обработка;
  • Богато разнообразие от завършващи (крайни) панели;
  • Отлична вентилация;
  • Еднакви стационарни и мобилни единици;
  • Опростен дизайн;
  • Рафтове, с възможност за аранжиране със стъпка по височина 15/20mm независимо за всяка секция, без необходимост от специален инструмент;
  • Отворени или затворени рамки;
  • Взаимозаменяеми аксесоари;
  • Системи за различни носители – книги, папки, картини, видео или аудиокасети.

Сред изградените в Европа библиотеки са: Университетската библиотека в Кеймбридж, Британската библиотека, както и множество други университетски библиотеки в Лондон, Институт Макс Планк в Мюнхен, Библиотеката в Манхайм, Държавната библиотека в Дортмунд, Музея на техниката, както и хранилището за картини на Националния музей във Виена, Природонаучния музей на Уелс, множество специализирани архиви и хранилища.

Сред нашите клиенти в България са: ХТМУ, 35 ОУ, НМА Панчо Владигеров, библиотеката на Американския колеж и др.

Клиенти, за които сме реализирали проект

Използвани
продукти

Have additional questions?Contact us

We are always at your disposal for any potential questions you may have, do not hesitate to contact us at any time.

Contact us
chevron-upchevron-down