Галерийни подвижни стелажни системи

галерийна подвижна система издърпване

FOREG 3000 – Превъзходен метод за съхраняване на картини с приложения за картинни депа на музеи и галерии.

Разработени в два варианта като издърпващи се или плъзгащи се стени от рамкирани двустранни мрежи, като осигуряват:

✔ максимално оползотворяване на наличните площи;
✔ оптимален достъп до всяка една картина;
✔ премествате само необходимото Ви пано с картини;
✔ панелите са изключително стабилни;
✔ великолепна гъвкавост по отношение на размери;
✔ системата може да бъде пригодена за бъдещи разширения;
✔ цялата повърхност на стената може да се използва за закрепване;
✔ плъзгащите се стени могат да бъдат издърпвани до тяхната пълна дължина;
✔ осигуряват правилно съхранени съгласно изискванията за консервация и реставрация на произведения на изкуството.

Детайли